De bouw van een Zomp bij Punterbouw Schreur!De Enterse zomp in Kampen


In het voorjaar van 2010 is het zover. Dan ligt - net als in vroeger tijden - een zomp aangemeerd bij "De Pothaar", een museumboerderij in Loo, bij Deventer. Het gaat om een replica van de platbodems die vroeger over de Oude Schipbeek naar Deventer voeren. De zomp komt achter het erf van De Pothaar te liggen. Hiervoor wordt speciaal weer een haventje met aanlegsteiger aangelegd. De werkzaamheden zijn komend voorjaar klaar.
"De Pothaar" was vroeger een herberg waar schippers aanlegden voor een versnapering. Die functie heeft het landgoed sinds enkele jaren opnieuw. Vanaf komend voorjaar kunnen bezoekers ook een plekje zoeken nabij de zomp. De platbodem wordt mede met gemeentelijke, provinciale en Europese steun gebouwd bij Punterbouw Schreur in Giethoorn.

Deze nieuwe zomp is een kleine uitvoering. De lengte van de zomp is 6 meter.
De zomp is een oud scheepstype, dat werd gebruikt ten oosten van de IJssel. Op de rivieren en beken, Overijsselse Vecht, Regge, Schipbeek en Berkel werden deze scheepjes gebruikt tussen 1670 en 1925. De zomp is als type een praam. Ze heeft echter breed uitwaaiërende zijden, en daardoor een zeer diepe zeeg. Daarop werden verticale afneembare zijboorden geplaatst (opboeisels). Hierdoor ontstond een groot laadruim bij geringe diepgang.
Dit scheepstype had een laadvermogen van 8,5 ton. Ze waren ongeveer 12 meter lang en ongeveer 2,5 meter breed. Het was een platbodem met een zeer geringe diepgang van 40 centimeter. Het paste goed in de smalle, bochtige en ondiepe riviertjes. Het had een grootzeil en een fok. Wanneer er niet kon worden gezeild werd de schuit geboomd. Wanneer de oever het toeliet kon de boot ook worden voortgetrokken vanaf de wal..


Bouw van de Pothaarzomp: