Over het bedrijf


De werf heeft twee gezichten, enerzijds een traditionele punterwerf en anderzijds een moderne innovatieve scheepswerf. Dit komt ook tot uitdrukking in het feit dat er twee namen gebezigd worden: Punterbouw Schreur en Scheepswerf Schreur.

Scheepswerf Schreur is  een door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsopleiding Bedrijfsleven (SBB) erkend leerbedrijf.


 

#marker1

De geschiedenis van de werf gaat terug tot  het begin van de achttiende eeuw. Koop Jacob Smit is dan timmerman te Giethoorn. En een timmerman in die tijd timmerde huizen, molens en, als het nodig was, maakte hij ook punters, in die tijd het enige vervoermiddel in de Kop van Overijssel.  Of er toen al sprake was van een eigen werf is niet duidelijk. Wel weten we dat Hendrik Hendriks, de kleinzoon van Koop Jacob, op een perceel op het huidige Zuiderpad 26, achter het woonhuis een punterschuur had. Jan-Harm Schreur, die geboren is in 1940,  herinnert zich dat hier vroeger een scheepshelling is geweest.   Bij de kruising van de Jan Hozengracht en de Dorpsgracht had Hendrik Hendriks ook een schuur gebouwd. Het is onwaarschijnlijk dat hier punters werden gemaakt omdat de schuur parallel aan het water is gebouwd en dat is niet handig om een boot te water te laten.

De achterkleinzoon van Hendrik Hendriks, Jan Smit,  (1866 – 1937), gehuwd met Merrigje Schreur  bouwde op de plaats van de huidige werf, Binnenpad 135,  een timmerschuur en helling. Deze schuur mat 91 vierkante meter. De huidige punterschuur meet 93,93 vierkante meter. Hieronder staat de stamboom van de familie Schreur


In 2006 heeft Jan Schreur, de tiende generatie, het bedrijf overgenomen van zijn vader Jan-Harm.  In april 2014 is Jan Harm, veel te vroeg, overleden.  Hieronder een herinnering van de webmaster aan Jan Harm

  

Herinneringen aan   Jan Harm Schreur,  27 September 1940 - 23 April 2014

De in Giethoorn en ver daar buiten bekende  punterbouwer Jan Harm Schreur is op 23 april j.l. overleden.  Dat Jan Harm geliefd was  bleek wel uit de overweldigende  belangstelling tijdens de crematie.

Jan Harm startte zijn loopbaan op de boerderij annex punterwerf  van vader Jan.   Een "boerenrug" leidde er toe dat Jan Harm op 22 jarige leeftijd  stopte met het boerenwerk en zich met broer  Roelof bezig ging houden met de scheepswerf en de inmiddels gestarte camping.  Vanaf 1978 ging Jan Harm zich fulltime met de werf bezighouden en Roelof werd campingbaas.

In de loop der jaren verlieten niet alleen punters de werf.  Er werden ook  vlotten en bokken gebouwd. Op basis van de bok maakt de werf  ook de bekende rondvaartboten, eerst helemaal van eikenhout, maar later ook met een onderbouw van staal en de laatste jaren ook van aluminium en voorzien van de modernste techniek op het gebied van elektrische voortstuwing .  Ook  bouwden de mannen van Schreur grote kajuitpunters,  schouwen en grundels met als topstuk  de nieuwbouw van een Zeeuwse Hoogaars in 1995. Alle gebouwd met  een bewonderenswaardig  vakmanschap.

In het begin had de werf vooral boeren en rietsnijders als klant, maar  in de zeventiger en tachtiger jaren kwam het accent  helemaal op de watersport te liggen.  Ruim twintig jaar geleden kwam zoon Jan in de zaak na eerst bij  de werf Huisman gewerkt te hebben.  In 2005 ging Jan Harm officieel met pensioen.  Hij ging de kleinkinderen van school halen en met Jansje boodschappen doen, maar dat was het toch niet.  Al gauw liep hij weer op de werf rond.  "Maar het is nu hobby, jongen".  In  2007 kwam kleinzoon Jeroen  in het bedrijf.  Van opa leerde Jeroen de fijne kneepjes van het punterbouwen.  Hij vond dat Jeroen het vak beter van opa kon leren dan van vader  Jan. "Dat botst toch eerder."

Vijftien jaar geleden kwam  ik voor het eerst op de werf en maakte ik kennis met Jan Harm, Jan en al heel snel met de hele familie Schreur, lieve, hartelijke mensen.  Veel mensen roemen  het vakmanschap van Jan Harm. Ik  ben het daar helemaal mee eens maar bovenal  bewaar  ik veel goede herinneringen aan Jan Harm als persoon. 

Zo herinner ik me dat de werf vanwege  vakantie gesloten was.  Alleen Jan Harm was aanwezig.  Ik  zag hem buiten op het bankje bij het kantoor zitten. Ik ging naast hem zitten en hij stond op om koffie te halen.  "Ik heb de werkplaats opgeruimd, maar er is nu eigenlijk niet veel meer te doen."  Twee uur lang hebben we samen zitten praten over vroeger, de jeugd van nu , de kinderen, de kleinkinderen.    Jan Harm  kon goed luisteren, was nieuwsgierig.  Een bedachtzaam en wijs man met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Dat laatste bleek ook wel uit alle verenigingen en organisaties waar hij, ook bestuurlijk,  bij betrokken was.  

 Jan Harm is er niet meer en dat is voor iedereen een groot gemis.

                                                                                                                      Frans PrinsIn het rustieke plaatsje Giethoorn werden al in de vroege middeleeuwen punters gebouwd. De eikenhouten stammen moesten toen nog met de hand tot planken in de lengte worden uitgezaagd...
Voor zover valt te achterhalen (aan de hand van tastbare documenten) bestond Scheepswerf Schreur reeds in 1860 (wellicht dus eerder): een typisch 'Gieters familiebedrijf', waar handmatig en op traditionele wijze diverse typen punters, bokken e.d. werden gebouwd.
Nu, minstens zes generaties Schreur later, doen wij dit nog steeds op dezelfde ambachtelijke wijze... Nog steeds in gebruik: - als enige in Nederland overgebleven - de authentieke punter-werkplaats!Voor de bouw kiezen wij nog steeds voor Frans eikenhout omdat dit kwalitatief het beste is en tevens mooi van nerf.
Het hout voor de gangen wordt nog altijd gekromd boven een vuurtje.
De bevestiging van de delen gaat nog ouderwets met behulp van handgemaakte houten pennen en deutels (ook wel 'duvels' genoemd).


Daartoe worden de klampen samen met het vlak doorboord (12 mm) waarna er grenen houten pennen van 13 mm in worden geslagen. Deze pennen worden aan de onderzijde in V-vorm uitgebeiteld.
Daar wordt nu een scherpe eikenhouten 'deutel' ingeslagen.
(het 'deutelen')
Tenslotte wordt alles netjes afgevlakt.

 

Deze traditionele werkwijze blijkt nog steeds de beste om een goede boot te bouwen.
Ons bewijs is een meer dan 85 jaar oude verhuurpunter die nog altijd dienst doet ondanks de ontberingen die het iedere zomer weer moet doorstaan.
De werf heeft in totaal vijf vakkundige werknemers, allen botenbouwers in hart en ziel.

In het fotoalbum op deze website staat een uitgebreide fotoreportage van de bouw van een zogenaamde Tussenpunter

 

 

 

Tijden veranderen en ook het bedrijf groeit mee: zo worden in de grote overdekte werfhal massief eikenhouten, maar ook stalen en aluminium 'Gieterse' rondvaartboten van zo'n 15 meter lengte gemaakt, onderhouden en gerepareerd.